Uitbetaling coupon kbc
Last Dividend

Umicore uses certain monitoring and tracking technologies such as cookies. These technologies are used in order to maintain, provide and improve our services on an ongoing basis, and in order to provide our web visitors with a better experience. By clicking on the button accept you agree to the use of these cookies while using the website.

For further information regarding how we use cookies and other tracking technologies, please see section 10 of our website privacy notice.

How to Use KBC IST PRICE AJIO Coupon Codes 2017

De System Paying Agent voor de uitbetaling van het interim dividend is: French English. Download pdf Follow us Subscribe.

Tweets Follow. Op 30 juni bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 4,55 euro per aandeel. In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een winst na belastingen van ,2 miljoen euro. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van ,0 miljoen euro, in belangrijke mate bepaald door de terugname van een belangrijk bedrag ,5 miljoen euro aan waardeverminderingen op de participatie in KBC Groep.

Financial services KBC Group

De opbrengsten ,1 miljoen euro in de laatste jaarhelft werden in hoofdzaak bepaald door het slotdividend van 2,00 euro per aandeel dat KBC Groep uitkeerde in mei Dat leverde KBC Ancora ,0 miljoen euro aan dividendinkomsten op. In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar ontving KBC Ancora voor een bedrag van ,5 miljoen euro aan dividenden uit haar participatie in KBC Groep.


  1. coupon policies for kroger?
  2. best craftsman tool set deals!
  3. Interim dividend uit te betalen op 29 augustus;

De kosten 8,8 miljoen euro in de laatste jaarhelft werden in hoofdzaak bepaald door het volgende:. Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef het afgelopen boekjaar onveranderd. Op balansdatum heeft KBC Ancora De netto-boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bleef onveranderd op 39,84 euro per aandeel. De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 66,12 euro.

Daarnaast stegen de vlottende activa met 10,6 miljoen euro. Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar 1,0 miljoen euro , bedroeg het te bestemmen resultaat ,0 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 26 oktober wordt volgende resultaatbestemming voorgesteld:. Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera ca.

KBC Group Dividends

De overige werkingskosten worden geraamd op ca. KBC Groep zal, en dit behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, in november een interim-dividend uitbetalen van 1,00 euro per aandeel en daarnaast een slotdividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Next Dividend

Het interim-dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend. In haar persbericht van 9 augustus kondigde KBC Groep aan op 16 november een interim-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren aan haar aandeelhouders. Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens.

Shareholder information

Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www. Jan Bergmans tel.: Van dit bedrag heeft 0,9 miljoen euro betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende overeenkomst met Cera. Deze daling wordt verklaard doordat de toepasselijke rentevoet op de miljoen euro schuld met vervaldag in sinds mei verlaagde zoals overeengekomen bij de verlenging van deze schuld in Dit bedrag werd op 7 juni reeds uitgekeerd onder de vorm van een interim-dividend van 2,61 euro per aandeel.

Boekjaar in euro. Andere opbrengsten.

uitbetaling coupon kbc Uitbetaling coupon kbc
uitbetaling coupon kbc Uitbetaling coupon kbc
uitbetaling coupon kbc Uitbetaling coupon kbc
uitbetaling coupon kbc Uitbetaling coupon kbc
uitbetaling coupon kbc Uitbetaling coupon kbc
uitbetaling coupon kbc Uitbetaling coupon kbc
uitbetaling coupon kbc Uitbetaling coupon kbc
uitbetaling coupon kbc Uitbetaling coupon kbc

Related uitbetaling coupon kbcCopyright 2019 - All Right Reserved